Noky security pruža kompletan spektar usluga tjelesne i tehničke zaštite, usluge profesionalnih vatrogasaca te savjetodavne usluge. Sve usluge pružamo u skladu s najvišim standardima struke, a svaku uslugu prilagođavamo individualnim potrebama klijenta. Širokom ponudom usluga u mogućnosti smo ponuditi i rješenja integralne zaštite, odnosno integracijom elemenata tjelesne i tehničke zaštite projektirati i organizirati optimalne zaštitne sustave, kreirane prema preciznim karakteristikama štićenih prostora i specifičnim potrebama klijenta.  
TJELESNA ZAŠTITA


TEHNIČKA ZAŠTITA


OSTALE USLUGE


Za više informacija o našim uslugama kliknite na slijedeće linkove:

Naše usluge

Noky security d.o.o. - za tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine