NOKY SECURITY d.o.o.
Jakova Gotovca 1, 10000 Zagreb
Društvo sa ograničenom odgovornošću
04474945
081005115
40877863597
SKRAĆENI NAZIV
SJEDIŠTE I ADRESA
PRAVNI OBLIK
MATIČNI BROJ (MB)
MATIČNI BROJ SUBJEKTA  (MBS)
OIB
Trgovački sud u Zagrebu
20.000,00 kn  - uplaćen u cijelosti
Ante Norac - Kevo
Josip Norac - Kevo
Zagrebačka banka d.d.  
Žiro-račun: 2360000-1102513423
IBAN: HR3823600001102513423
REGISTARSKI  SUD
TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA
ČLANOVI UPRAVE DRUŠTVA
DIREKTOR  DRUŠTVA
POSLOVNI RAČUNI
PUNI NAZIV
NOKY SECURITY d.o.o. za tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine

Osnovni podaci o tvrtci

Noky security d.o.o. - za tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine