Ostale usluge
SAVJETODAVNE USLUGE


Pružanjem savjetodavnih usluga klijentima pomažemo identificirati prijetnje kojima je njihovo poslovanje izloženo te ih savjetovati pri donošenju odluka o provođenju sigurnosnih mjera. Dugogodišnjim iskustvom u radu i poznavanjem sigurnosne problematike, naš stručni tim nudi usluge savjetovanja za klijente iz najrazličitijih gospodarskih grana. Usluge savjetovanja  podrazumijevaju izradu procjene ugroženosti, reviziju postojećih sigurnosnih protokola te izradu kompletnog plana sigurnosti, čime se klijentima  pruža detaljan uvid u sigurnosnu problematiku i predlaže uvođenje adekvatnih mjera zaštite.


Ostale usluge

Noky security d.o.o. - za tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine